Poppy(吉他譜)

演唱: 宋冬野  曲調:
發布時間: 2014-12-06  來源:

Chord:
Asus2(x02200)???D6/B(x2020x)??E7sus4(020200)??C#m7(x4200x)???F#m7(2x222x)???D6(xx0202)

Intro:
D6/B????E7sus4????Asus2???E7sus4????D6/B???E7sus4???Asus2

D6/B????E7sus4??Asus2?
a?i?shi?te?ru?poppy

??????C#m7?F#m7?D6/B
wa?da?shi?wa?hu?yu?no

E7sus4?D6/B??C#m7??F#m7
ne~ne~???o?ne?sang

D6/B?????D6/B????E7sus4?
ki?mo?ji?ya?me?ne?i?de

sa?rang?hae?yo?poppy?
mo?do?de?mi?shi?mi?shi
大丈夫,太君

D6/B???E7sus4???Asus2
這都不叫事兒

(最好聽的地方卻聽不準)??????
C#m7??Asus2?D6(xx2200)??D6/B???C#m7?????????????????????????????????????????
wa?da?shi?wa?a?na?a?da?o?mo

F#m7?D6/B
chi?ri?du?yo?ru

E7sus2?Asus2
chi?ri?du?yo?ru
chi?e?na?ru?a?na?da?ni?kang?shio
sa?yo?na?ra
si?ki?ne?i?do

sa?yo?na?ra
si?ki?ne?i?do

……???

Poppy吉他譜所用和弦

該歌手的曲譜

最近更新曲譜

X
国产在线精品亚洲二区